Historiek van de club

1979 werd in Aalst de eerste bowling geopend, nl. “Bowling de Kat”. Drie Aalstenaars die toen samen bowling speelden bij bowlingclub GEBO besloten samen met een paar vrienden wekelijks een avondje recreatief bowling te houden in Aalst zelf. Doordat het aantal geïnteresseerde personen die dit een leuke sport vonden steeds maar toenam, werd besloten een club op te richten om zodoende ook deel te kunnen nemen aan de nationale competitie.

1980: Bowlingclub Aalst was een feit en werd op 24 juni boven de doopvont gehouden onder voorzitterschap van de heer Jean Viersé. Als eerste bowlingclub in Aalst werd met één ploeg de competitie aangevat. Met een 15-tal leden was Bowlingclub Aalst meteen goed gelanceerd.

1980-1981: Het eerste seizoen was het even wennen aan de competitie en vooral aan de stress van wedstrijden.

1981-1982: In z’n tweede competitie seizoen werd BC AALST meteen kampioen in 4e nationale en promoveerde aldus naar 3e afdeling. Deze reeks was voor de jonge ploeg een zware dobber, doch dank zij de reeds opgedane ervaring in het vorig seizoen kon men zich toch handhaven. Door de goede resultaten van de 1e ploeg en door het stijgend aantal enthousiaste clubleden werd besloten met een 2e ploeg van start te gaan.

1985-1986: dus slechts enkele jaren later, kon de Club opnieuw juichen . De 1e ploeg klom weer een trapje hoger en na de kampioenenviering mocht zij aantreden in 2e nationale. Dit is het hoogtepunt van de club geweest, want de beste spelers wilden een financiële tegemoetkoming, en daar de club op die eisen niet kon ingaan, gingen sommigen hun heil (en geld) elders zoeken. Onze sport is en blijft in de eerste plaats ontspanning zonder vergoedingen!

1989-1990: Door het wegvallen van de betere spelers kon de 1e ploeg zich niet handhaven en degradeerde 3e nationale.

1994-1995: dit seizoen bracht een ommekeer teweeg in onze club en er werd een nieuw bestuur verkozen. Dank zij de vernieuwende kijk van dit nieuwe bestuur en onder de impuls van onze voorzitter Dhr Hugo Cardon, floreerde de club als nooit tevoren. Intussen was de club verhuisd naar het nieuwe complex van Tragel Sport, en groeide uiteindelijk uit tot een club met een 50-tal leden en vier ploegen in de nationale competitie. Deze groei is grotendeels te danken aan de kordate aanpak van het bestuur, dat sport in een familiale sfeer vooropstelt, doch hierbij ook de nodige nadruk legt op de sportieve ernst van de competitie. Jaarlijks werd een steakfestijn georganiseerd en worden er sponsors aangezocht ten einde de leden toe te laten onder de beste omstandigheden hun sport te beoefenen.

1999-2000: In dit seizoen werd BC Aalst opnieuw kampioen in 3B en mocht weeral uitkomen in 2 e nationale en dit voor 3 seizoenen.

2000: Dankzij de inzet van het bestuur, de sponsors en de leden van onze club vierden wij in dat jaar het 20-jarig bestaan van de club !

2009-2010: Op het einde van dit seizoen werd BC Aalst opnieuw kampioen in 3e afdeling en mocht terug voor 1 jaar in 2e nationale aantreden doch door de verre verplaatsingen werd dit een fiasco.

2011-2012: Voor dit seizoen werd een fusie aangegaan met BC Tragel en werd de naam van de club veranderd in BC Tragel Sport Aalst met behoud van het nummer van BC Aalst. Onder het voorzitterschap van de heer Ludwig De Tandt floreerde de club en trad aan met 4 ploegen in 1e,3e en 4e nationale.

2013-2014: de TSA2 werd kampioen in 3e afdeling en promoveerde zodanig naar 2e afdeling. 

2014-2015: Door het toenemende aantal spelende leden werd het seizoen aangevat met 5 ploegen in de interteam competitie.

2017-2018: Door het slinkend aantal spelers en verschillende uitgaande transfers van sterke spelers treed onze club in dit seizoen slechts met 2 ploegen in 3de afdeling aan. Tevens werden enkele bestuurswisselingen doorgevoerd evenwel nog steeds onder het voorzitterschap van de heer Wim Van Cauter. Het Super 6 Toernooi Tragel zou voortaan door het bowling center Tragel zelf georganiseerd worden.

2018-2019: Een bestuurswissel werd doorgevoerd door de drukke beroepsmatigheden van Wim. Guido Van Laethem wordt de nieuwe voorzitter. De club kan 2 ploegen in 3de handhaven.

2020: De nationale bowling competitie en ligas worden stilgelegd door de corona pandemie in maart. De maatregelen om de pandemie in te dijken zouden ook de aanvang van het seizoen 2020-2021 beinvloeden.

2022-2023: Werd aangevat met 3 ploegen in 3de afdeling dank zij een aantal inkomende transfers. TSA1 werd kampioen in 3E en promoveert naar 2de.

Scroll to Top